Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

 

 Zmluvy
Zmluva č.159/2011 dátum 01.02.2011 Predmet: poskytovanie služieb ochrany objektu Dodávateľ: Bezp.agentúra Slovakia s.r.o., Bratislava
Zmluva č.0518013721 dátum 31.12.2010 Predmet: poistenie majetku školy Dodávateľ: Kooperatíva poisťovňa a.s., Bratislava
Zmluva č.3559001611 dátum 31.12.2010 Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu Dodávateľ: Kooperatíva poisťovňa a.s., Bratislava
Zmluva č.4418013629 dátum 31.12.2010 Predmet: poistenie majetku školy Dodávateľ: Kooperatíva poisťovňa a.s., Bratislava
Zmluva č. 1/2011 dátum 15.03.2011 Predmet: prenájom strojárskej dielne Nájomca: Hydraulika DS s.r.o., Dunajská Streda
Zmluva o výpožičke č. 01/2011 dátum 05.09.2011 Predmet: výpožička dielne obrábania Vypožičiavateľ: SOŠ s VJM Gy. Szabóa 21 Dun. Streda
Zmluva o výpožičke č. 02/2011 dátum 05.09.2011 Predmet: výpožička dielne obrábania Vypožičiavateľ: SOŠ s VJM Gy. Szabóa 21 Dun. Streda
Zmluva o nájme č. 1509039 dátum 08.12.2011 Predmet: nájom hnuteľného majetku Nájomca: SMS TTSK s.r.o.,Starohájska 10,Trnava
Zmluva č. 31/2011/P   dátum: 01.12.2011 Predmet: dodávka a odber  tepelnej energie Dodávateľ: Dalkia a.s. Bratislava
Čiastkovo kúpno - predajná zmluva  dátum: 12.12.2011 Predmet: nákup kancelárskych potrieb Dodávateľ: Lemax Trnava
Dodatok č. 1 k zmluve  zo dňa 12.12.2011 dátum: 09.02.2012 Predmet: dodávka kancelárskeho tovaru Dodávateľ: Lemax , Trnava: Lemax Trnava
Dodatok č.1 k výpožičke č. 2/2011 dátum20.01.2012 Predmet: výpožička dielne  Vypožičiavateľ: SOŠ s VJM, Gy. Szabóa, Dunajská Streda
Príloha č.2 k zmluve č.31/2011/P  dátum: 01.02.2012  Predmet: zálohové platby  Dodávateľ: Dalkia a.s., Bratislava
Zmluva o bežnom účte  dátum16.02.2012 Predmet: zriadenie účtov  Banka: Slovenská sporiteľňa,a.s., Bratislava
Zmluva o zriadení a využívaní služby Homebanking  dátum16.02.2012 Predmet: Homebanking  Banka: Slovenská sporiteľňa,a.s., Bratislava
Plnomocenstvo pre Homebanking  dátum16.02.2012 Predmet: splnomocnenie služby HB  Banka: Slovenská sporiteľňa,a.s., Bratislava
Zmluva o využívaní elektronických služieb Predmet: využívanie elektronických služieb, Union zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava
Zmluva o prevode správy majetku  dátum: 02.05.2012 Predmet: Školský kufrík Dodávateľ: SOŠ , Učňovská 700/6, Gbely
Zmluva o pripoistení notebookov  dátum: 06.06.2012 Predmet: 3 ks notebookov z projektu MPC Dodávateľ: Kooperatíva Bratislava
Zmluva č.1/2012  dátum: 3.9.2012 Predmet: prenájom priestorov na prevádzku bufetu Dodávateľ: Katarína Rózsaová, Ňárad
Zmluva č.1/2012  dátum: 3.9.2012 Predmet: prenájom priestorov na prevádzku bufetu Dodávateľ: Katarína Rózsaová, Ňárad
Zmluva o výpožičke 2/2012  dátum: 17.9.2012 Predmet: výpožička telocvične s príslušenstvom Dodávateľ: SOŠ stavebná s VJM Dun. Streda
Príloha č. 4 k zmluve č.31/2011 dátum: 23.08.2012 Predmet: dohoda o odbere tepelnej energie Dodávateľ: DALKIA a.s., Bratislava
Zmluva o výpožičke 1/2012  dátum: 10.9.2012 Predmet: výpožička dielne na obrábanie č.143 Dodávateľ: SOŠ s VJM Dun. Streda
Zmluva o výpožičke 2/2012  dátum: 04.9.2012 Predmet: výpožička dielne obrábania s príslušenstvom Dodávateľ: SOŠ s VJM Dun. Streda