Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

 

 Vedenie školy
   
Judita Horváthová, Ing. Riaditeľka školy
Eva Paulíková, Ing. Zástupkyňa 
Monika Puhová, Ing. vedúca oddelenia  pre EHÚ
   
 
Pedagogickí zamestnanci školy
   
Renáta Baranyaiová, Mgr Učiteľka
Edita Pálffyová, Mgr. Učiteľka
Gabriela Kovácsová, Ing. Učiteľka
Andrea Panyi-Rózsa, Mgr. Učiteľka
Alžbeta Nagyová , Ing. Učiteľka
Marta Skoršepová, Ing. Učiteľka
Henrieta Szalacsi,  Mgr. Učiteľka
Tomáš Tóth, Ing. Učiteľ
Lilla Vrábel  Mgr. Učiteľka
František Androvics Majster odborného výcviku
Barnabáš Blaskovics   Majster odborného výcviku
Tibor Miklós Majster odborného výcviku
Jozef Sághy Majster odborného výcviku
Juraj Vida Majster odborného výcviku
   
Nepedagogickí zamestnanci školy
   
Zlatica Perediová Referentka účtovníctva
Alžbeta Vavrovičová Administratívna pracovníčka
Anna Bugárová Domovníčka, vrátnička
Eva Grófová Domovníčka, upratovačka
Rozália Kollárová Domovníčka, upratovačka