Rozvrh hodín
Trieda III. B ME
  1. hodina

8:00 - 8:45

2. hodina

8:50 - 9:35

3. hodina

10:40 - 11:2

4. hodina

10:40 - 11:25

5. hodina

11:30 - 12:15

6. hodina

12:45- 13:30

7. hodina

13:35 - 14:20

8. hodina

14:25 - 15:10

Pondelok MJL OBN ANJ/NEJ RIS MAT ZRI SLF  
Utorok MJL MJL MZT MZT ANJ/NEJ SLF EKO TSV
Sterda ANJ/NEJ SLF ELR MAT ZRI FYZ DEJ RIS
Štrvtok OVY OVY OVY OVY OVY      
Piatok OVY OVY OVY OVY OVY