Rozvrh hodín
Trieda I. B ME
  1. hodina

8:00 - 8:45

2. hodina

8:50 - 9:35

3. hodina

10:40 - 11:2

4. hodina

10:40 - 11:25

5. hodina

11:30 - 12:15

6. hodina

12:45- 13:30

7. hodina

13:35 - 14:20

8. hodina

14:25 - 15:10

Pondelok MAT SJL CEL ANJ/NEJ CIS OBN    
Utorok SJL TCK ZAE ANJ/NEJ CEL NBK/ETV INF CHE
Sterda OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
Štrvtok ZAE ZAE SJL DEJ TCK TEC TSV TSV
Piatok CIS MAT TEC ANJ/NEJ ZAE