Rozvrh hodín
Trieda I. A MN
  1. hodina

8:00 - 8:45

2. hodina

8:50 - 9:35

3. hodina

10:40 - 11:2

4. hodina

10:40 - 11:25

5. hodina

11:30 - 12:15

6. hodina

12:45- 13:30

7. hodina

13:35 - 14:20

8. hodina

14:25 - 15:10

Pondelok TEC STN MJL ANJ/NEJ STT SLF INF  
Utorok MAT STT MJL ANJ/NEJ SLF NBK/ETV OBN  
Sterda OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
Štrvtok STN SLF MAT TNI MJL TCK TSV TSV
Piatok TCK TNI TEC ANJ/NEJ CHE