Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

 

 

Momentálne nemáme žiadne voľné pracovné miesto.

 

 

Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola

Kračanská cesta 1240/36

929 01 Dunajská Streda

IČO . 00891649

DIC: 2021112346