Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

Ochrana osobných údajov
GDPR od 28.5.2018

eu

 

Základné informácie
Prevádzkovateľ: Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda – Dunaszerdahely, 929 01 , IČO: 00891649

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je orgán verejnej moci povinný sprístupniť údaje.

Zodpovedné osoby: Ing. Monika Puhová, Alžbeta Vavrovičová
Kontakt: puhova.monika@zupa-tt.sk , vavrovicova.alzbeta@zupa-tt.sk

 

 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov