Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

 

Objednávky 2011
objednávka č. 1/2011 dátum 03.01.2011     Predmet: objednanie publikácie „Čo má vedieť účtovníčka“ Dodávateľ: ajfa+avis,s.r.o. Žilina
objednávka č. 2/2011 dátum 05.01.2011 Predmet: celoročná objednávka na materiál Dodávateľ: Agropotreby K&B, Dunajská Streda
objednávka č. 3/2011   dátum 05.01.2011     Predmet: celoročná objednávka na materiál Dodávateľ: Barci-výpočtová technika, Dunajská Streda
objednávka č. 4/2011 dátum 05.01.2011     Predmet: celoročná objednávka na potraviny Dodávateľ: MINI ABC, Dunajská Streda
objednávka č. 5/2011 dátum 05.01.2011     Predmet: celoročná objednávka na pohonné hmoty Dodávateľ: GAS s.r.o., Dunajská Streda
objednávka č. 6/2011 dátum 05.01.2011     Predmet: celoročná objednávka na vodoinštalačný materiál Dodávateľ: Inštala center, Dunajská Streda
objednávka č. 7/2011 dátum 05.01.2011     Predmet: celoročná objednávka na školské tlačivá Dodávateľ: ŠEVT Bratislava
objednávka č. 8/2011 dátum 05.01.2011     Predmet: celoročná objednávka na materiál Dodávateľ: CHEMSPOL-DS s.r.o., Dunajská Streda
objednávka č. 9/2011  dátum 05.01.2011     Predmet: celoročná objednávka kanc. potrieb a služieb Dodávateľ: CANTON s.r.o, Veľký Meder
objednávka č. 10/2011 dátum 05.01.2011     Predmet: celoročná objednávka na materiál Dodávateľ: HI TECH elektro, Dunajská Streda
objednávka č. 11/2011 dátum 05.01.2011     Predmet: celoročná objednávka na časopis Škola Dodávateľ: Jurisdat M.Medlen, Bratislava
objednávka č. 12/2011 dátum 10.01.2011     Predmet: celoročná objednávka na služby a tovar Dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Dunajská Streda
objednávka č. 13/2011 dátum 10.01.2011     Predmet: celoročná objednávka na tovar Dodávateľ: LIDL, Dunajská Streda
objednávka č. 14/2011 dátum 18.01.2011     Predmet: objednávka na zvislú zástavu Dodávateľ: Reprezent, Žiar nad Hronom
objednávka č. 15/2011 dátum 20.01.2011     Predmet: zaškolenie zamestnanca za kuriča Dodávateľ: Bagita-Rev. a lekt. služba , Kolárovo
objednávka č. 16/2011 dátum 24.01.2011     Predmet: objednávka kníh na SJL Dodávateľ: ENIGMA PUBLISHING s.r.o., Nitra
objednávka č. 17/2011 dátum 25.01.2011     Predmet: celoročná objednávka na materiál Dodávateľ: Danering s.r.o, Dunajská Streda
objednávka č. 18/2011 dátum 09.02.2011     Predmet: celoročná objednávka na tovar Dodávateľ: Katarína Rózsaová, Ňárad
objednávka č. 19/2011 dátum 14.02.2011     Predmet: celoročná objednávka na materiál Dodávateľ: SERMAN PLUS s.r.o., Dunajská Streda
objednávka č. 20/2011 dátum 14.02.2011     Predmet: celoročná objednávka na materiál Dodávateľ: ENTO železiarstvo, Šamorín
objednávka č. 21/2011 dátum 14.02.2011     Predmet: celoročná objednávka na výp. techniku Dodávateľ: Orbie Slovakia s.r.o., Dunajská Streda
objednávka č. 22/2011 dátum 15.02.2011     Predmet: zverejnenie textu inzerátu Dodávateľ: FIERI s.r.o., Dunajská Streda
objednávka č. 23/2011 dátum 16.02.2011     Predmet: zhotovenie a kopírovanie kľúčov Dodávateľ: Robert Sekáč, Gabčíkovo
objednávka č. 24/2011 dátum 17.02.2011     Predmet: donáška a odvoz kontajnerov na odpad Dodávateľ: Združ. podnik. Gulázsi, Kráľ. Kračany
objednávka č. 25/2011 dátum 03.03.2011     Predmet: celoročná objednávka na materiál Dodávateľ: FTC parketstudio, Dunajská Streda
objednávka č. 26/2011 dátum 07.03.2011     Predmet: celoročná objednávka na materiál Dodávateľ: Elektrocentrum, Veľký Meder
objednávka č. 27a/2011 dátum 09.03.2011    Predmet: DVD Slovensko Dodávateľ: KAN Exp, Košice
objednávka č. 27b/2011 dátum 11.03.2011    Predmet: DVD – na SJL Dodávateľ: SZ MP na Slov., Komárno
objednávka č. 28/2011 dátum 14.03.2011      Predmet: posudok pre rozvádzače RH 1 a RH 2 Dodávateľ: Ing. Ivan Sýkora, Trnava
objednávka č. 29/2011 dátum 14.03.201       Predmet: výpočtová technika Dodávateľ: PC salon –INFO KURZ, Dunajská Streda
objednávka č. 30/2011 dátum 21.03.201 Predmet: celoročná objednávka na čistiace potreby Dodávateľ: Silvia Dohoráková SZ-KOLOR, Dun. Streda
objednávka č. 31/2011 dátum 30.03.2011 Predmet: celoročná objednávka na materiál Dodávateľ: TV Servis Várady, Dunajská Streda
objednávka č. 32/2011 dátum 30.03.2011Predmet: objednanie autobusu na prepravu osôb Dodávateľ: KÁLMÁN BUS, Vydrany
objednávka č. 33/2011 dátum 04.04.2011 Predmet: celoročná objednávka na pneuservis Dodávateľ: Pneuservis cs&cs, Dunajská Streda
objednávka č. 34/2011 dátum 13.04.2011 Predmet: celoročná objednávka na materiál Dodávateľ: AgroTrade, Dunajská Streda
objednávka č. 35/2011 dátum 15.04.2011 Predmet: celoročná objednávka na kancelárske potreby Dodávateľ: Printex, Dunajská Streda
objednávka č. 36/2011 dátum 18.04.2011 Predmet: celor. obj. na materiál pre OV elektro Dodávateľ: Zoltán Horváth, Gabčíkovo
objednávka č. 37/2011 dátum 18.04.2011 Predmet: celoročná objednávka na zverejnenie inzerátov Dodávateľ: Petit Press a.s., Bratislava
objednávka č. 38/2011  dátum 21.04.2011 Predmet: celoročná objednávka vyhotovenia kľúčov Dodávateľ: Kalmár Richard, Dunajská Streda
objednávka č. 39/2011 dátum 10.05.2011 Predmet: objednávka orezávania konárov s odvozom Dodávateľ: Lumberjack, Horná Potôň
objednávka č. 40/2011 dátum 10.05.2011 Predmet: celor. obj. na materiál pre OV strojárstvo Dodávateľ: Klimex s.r.o., Dunajská Streda
objednávka č. 41/2011 dátum 11.05.2011 Predmet: celoročná objednávka na nákup kníh Dodávateľ: Panta rei s.r.o., Veľký Meder
objednávka č. 42/2011 dátum 10.06.2011 Predmet: učebnice slovenského jazyka Dodávateľ: Orbis Pictus Istropolitana s.r.o., Bratislava
Objednávka č.43/2011  dátum 28.06.2011 Predmet: objednanie kníh pre žiakov Dodávateľ: TESCO store a.s. Dunajská Streda
Objednávka č.44/2011  dátum 30.06.2011 Predmet: objednanie osciloskopu PDS 5022 S Dodávateľ: Igor Schotter, Prešov
Objednávka č.45/2011  dátum 14.07.2011 Predmet: objednanie vzdelávacieho kurzu Dodávateľ: ÚAIA a M, MTF STU Trnava
Objednávka č.44 A /2011  dátum 04.08.2011 Predmet: objednanie opravy počítača Dodávateľ: OFFICETECH, Dunajská Streda
Objednávka č.44 B/2011  dátum 28.06.2011 Predmet: objednanie aSc agendy komplet Dodávateľ: aSc Aplied Software ,Bratislava
Objednávka č.46/2011  dátum 07.09.2011 Predmet: objednanie kníh pre žiakov Dodávateľ: ARES s.r.o. Bratislava
Objednávka č.46 A /2011  dátum 13.09.2011 Predmet: objednanie aktualizácií zákonov Dodávateľ: Poradca s.r.o., Žilina
Objednávka č.47/2011  dátum 19.9.2011 Predmet: obj. školenia pre prácu vo výškach Dodávateľ: IVCSO s.r.o., Dunajská Streda
Objednávka č.48/2011  dátum 19.09.2011 Predmet: objednanie aktualizácií zákonov Dodávateľ: Poradca s.r.o., Žilina
Objednávka č.49/2011  dátum 19.09.2011 Predmet: objednanie kníh pre žiakov Dodávateľ: Ad Rem distr. Agentúra, Bratislava
Objednávka č.50/2011  dátum 26.09.2011 Predmet: objednanie kníh pre učiteľov Dodávateľ: AM-Mgr. Skalka,Nitra
Objednávka č.51/2011  dátum 29.09.2011 Predmet: objednanie liekov do lekárničiek Dodávateľ: ARTEON s.r.o., Dunajská Streda
Objednávka č.52/2011  dátum 29.09.2011 Predmet: objednanie športového tovaru Dodávateľ: SPORTSTYLE s.r.o., Dunajská Streda
Objednávka č.53/2011  dátum 05.10.2011 Predmet: celoročná objednávka tovaru Dodávateľ: JYSK s.r.o.., Dunajská Streda
Objednávka č.54/2011  dátum 05.10.2011 Predmet: objednanie školských tlačív Dodávateľ: ŠEVT Banská Bystrica
Objednávka č.55/2011  dátum 29.09.2011 Predmet: objednanie knihy chémie Dodávateľ: Gorila Megastore , Bratislava
Objednávka č.56/2011  dátum 18.10.2011 Predmet: objednanie kníh pre učiteľov Dodávateľ: Martinus sk, Martin
Objednávka č.57/2011  dátum 18.10.2011 Predmet: objednanie obrazov na informatiku Dodávateľ: UP Slovakia, Banská Bystrica
Objednávka č.58/2011  dátum 2.11.2011 Predmet: objednanie kníh Dodávateľ: Pre školy AD REM Bratislava
Objednávka č.59/2011  dátum 02.11.2011 Predmet: objednanie kníh Dodávateľ: STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava
Objednávka  č. 67/2011   dátum: 30.11.2011 Predmet: dodávka o odber tepelnej energie Dodávateľ:Dalkia a.s.,Bratislava