Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

 

Na našej škole môžete študovať v nasledovných odboroch:
   

4 - ročné študijné odbory

     
Študijné odbory kód  študijného dboru vyučovací jazyk

Mechanik elektrotechnik-automatizačná technika

Elektrotechnikai műszerész – automatizációs technika

2697 K  slovenský,

 maďarský

Mechanik počítačových sietí 

Számítógéphálózatok műszerésze

2682 K slovenský,

maďarský

     
Mechanik nastavovač 

Gépbeállító műszerész

2411 K slovenský,

 maďarský

     

 Mechanik mechantronik

Mechatronikai műszerész

2679 K slovenský,

 maďarský

     
3 - ročné učebné odbory
Učebné odbory kód  študijného dboru vyučovací jazyk
Elektromechanik -úžitková technika 

Elektroműszerész – fogyasztói berendezések

22683 H 15 slovenský,

 maďarský

     
Obrábač kovov

Fémmegmunkáló

2433 H slovenský,

 maďarský

     
2 - ročné učebné odbory
Učebné odbory kód  študijného dboru vyučovací jazyk
     
Strojárska výroba

Gépészeti termelés

2478 F slovenský,

 maďarský