Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

 

Krúžky v školskom roku 2018/2019

                 Názov

Počet žiakov

Vedúci krúžku

Počítačové siete 21  Mgr.L.Vrábel,  Ing.T.Tóth
CNC stroje 24 B.Blaskovics, T.Miklós
Počítačová grafika 10 J.Sághy
 Elektrotechnický krúžok 18 F.Androvics, J.Vida
Podnikanie 16 Ing.M.Skoršepová, Ing.G.Kovácsová
Nové trendy elektrotechnike 10 Ing.A.Nagyová
Krúžok slovenskej konverzácie  8 Mgr.E.Pálffyová
Čitateľský krúžok 8 Mgr.A.P.Rózs
Komunikácia v cudzom jazyku 15  Mgr.R.Baranyiová /AJ/,Mgr.H.Szalacsi  /NJ/
     
Szakkörök a 2018/2019-es tanévben

                 Názov

Počet žiakov

Vedúci krúžku

Számítógépes hállózatok 21  Mgr.L.Vrábel,  Ing.T.Tóth
CNC gépek 24 B.Blaskovics, T.Miklós
Számítógépes grafika 10 J.Sághy
Elektrotechnikai szakkör 18 F.Androvics, J.Vida
Vállalkozás  16 Ing.M.Skoršepová, Ing.G.Kovácsová
Új trendek az elektrotechnikában 10 Ing.A.Nagyová
Szlovák nyelvű társalgá 8 Mgr.E.Pálffyová
Irodalmi kör 8 Mgr.A.P.Rózs
Idegen nyelvű társalgás  15  Mgr.R.Baranyiová /AJ/,Mgr.H.Szalacsi  /NJ/