Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

Počet získaných kreditov a názov aktualizačného vzdelávania

pedagogických zamestnancov SOŠ technickej v Dunajskej Strede

   

1.  Judita Horváthová, Ing.

11 kreditov/15.04.2011/ „Nenásilná komunikácia-základy“ 
14 kreditov /16.05.2011//“ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka-frekventanti“  
10 kreditov /22.06.2012/ Microsoft Office 2007 v edukačnom procese                                                                                                                    

2.   Eva Paulíková, Ing.

11 kreditov/15.04.2011/ „Nenásilná komunikácia-základy“ 
14 kreditov /16.05.2011//“ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka-frekventanti“   
10 kreditov /22.06.2012/ Microsoft Office 2007 v edukačnom procese                                                                                                                                                                                                                         

3.   Renáta Baranyaiová, Mgr.   

11 kreditov/15.04.2011/ „Nenásilná komunikácia-základy“ 
14 kreditov  /29.07.2011/“ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka-frekventanti“
60 kreditov /01.03.2012/-priznanie kreditov za vykonanú jazykovú skúšku z cudzieho jazyka  v znení zákona č.390/2011 Z.z. 
35 kreditov /12.04.2013/“Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT“

4.   Edita Pálfyová, Mgr. 

10 kreditov /16.02.2011/ „Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka“
11 kreditov/15.04.2011/ „Nenásilná komunikácia - základy“    
10 kreditov /31.08.2012/“Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia“ 
35 kreditov /08.03.2013/“Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT“

5.   Gabriela Kovácsová, Ing.  

15 kreditov/30.08.2010/ /“ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka-multiplikátori“                                                                                              
7 kreditov/02.03.2011/ „Moderné IKT a web“
7  kreditov /23.03.2011/ „Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých“
7 kreditov  /31.03.2011/   „Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov“
11 kreditov /15.04.2011/ / „Nenásilná komunikácia-základy“ 
7 kreditov /  30.01.2013/ „Textový editor WORD pre začiatočníkov“
7 kreditov /30.01.2013/  „Základná obsluha počítača“ 
8 kreditov /31.3.2017/ „Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na SOŠ“  
14 kreditov / 16.2.2018 / „ Tvorba prezentácie  a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách“                

6.   Alžbeta Nagyová, Ing.   

 7  kreditov /02.03.2011/ „Moderné IKT a web“
7  kreditov /23.03.2011/  Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých“
7  kreditov  /31.03.2011/ „Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov“
11 kreditov/15.04.2011/ „Nenásilná komunikácia-základy“ 
14 kreditov  /29.07.2011/“ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka-frekventanti“  
7 kreditov /  30.01.2013/ „Textový editor WORD pre začiatočníkov“
7 kreditov /30.01.2013/  „Základná obsluha počítača“
8 kreditov /31.3.2017/ „Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na SOŠ“ 

14 kreditov / 16.2.2018 / „ Tvorba prezentácie  a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na
základných a stredných školách“

7.   Marta Skoršepová, Ing.       

11 kreditov/15.04.2011/ „Nenásilná komunikácia - základy“ 
10 kreditov /10.04.2011/“Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania“   
14 kreditov  /29.07.2011/“ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka-frekventanti“   
35 kreditov /23.10.2015/ „Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách“ 
8 kreditov  /1.12.2015/  „Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole“                                                                                     

8. Andrea Panyi-Rózsa, Mgr.    

11 kreditov/15.04.2011/ „Nenásilná komunikácia-základy“ 
11 kreditov /10.12.2012/ „Interaktívna tabuľa- interaktívne metódy“
11 kreditov /15.11.2013/ „Ľudské práva v edukačnom procese“
15 kreditov/25.4.2014/ „ Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka“
15 kreditov/7.7.2014/ „Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“

9. Mgr. Henrieta Szalacsi    

11 kreditov/15.04.2011/ „Nenásilná komunikácia - základy“ 
11 kreditov /10.12.2012/ „Interaktívna tabuľa- interaktívne metódy“
11 kreditov /15.11.2013/ „Ľudské práva v edukačnom procese“
15 kreditov/25.4.2014/ „ Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka“
15 kreditov/7.7.2014/ „Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“

10. Ing. Tomáš Tóth  

14 kreditov  /29.07.2011/“ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka-frekventanti“                                                   

11. Barnabás  Blaskovics,

14 kreditov  /29.07.2011/“ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka-frekventanti“                            

12. Tibor  Miklós  

14 kreditov  /29.07.2011/“ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích  programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka-frekventanti“  

13.  František Androvics   

11 kreditov/15.04.2011/ „Nenásilná komunikácia -základy“ 
14 kreditov  /29.07.2011/“ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka-frekventanti“                      

14.  Jozef  Sághy

14 kreditov  /29.07.2011/“ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka-frekventanti“

15.  Juraj  Vida    

11 kreditov/15.04.2011/ „Nenásilná komunikácia -základy“ 
14 kreditov  /29.07.2011/“ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka-frekventanti“                       

16. Mgr. Lilla Vrábel

35 kreditov/9.7.2012/ „Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT“
14 kreditov /14.11.2011/ „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka-frekventanti“
35 kreditov /22.2.2012/ „Pedagogické technológie podporujúce rozvoj kompetencií žiaka“