Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda-Dunaszerdahely

Kračanská cesta1240/36

929 01 Dunajská Streda

Tel./Fax: 00421 031/552 29 05

soustroj.ds@zupa-tt.sk