Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

 

Zoznam prijatých žiakov na štvorročné odbory

šk.r.2019/2020
18. júna 2019

 

Zoznam prijatých žiakov na
šk.r.2019/2020.

Felvett tanulók névsora a 2019/2020-as
tanévre.

 

Zoznam prijatých žiakov na
šk.r.2019/2020 - druhý termín 16.5.2018

Felvett tanulók névsora a 2019/2020-as
tanévben- második forduló 2018 május 16.

 

Kritériá na prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020
 
 

Školský vzdelávací plán je k nahliadnutiu na sekretariáte 

Virtuálna prehliadka školy

 
Naši partneri:
 

 

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.