Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola

Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Zriaďovateľ

Trnavský samosprávny kraj

 

Faktúry 2011
Faktúra č. 73562/2011 dátum 04.01.2011      Predmet: predplatné publikácie „Čo má vedieť účtovníčka“ Dodávateľ: ajfa+avis,s.r.o. Žilina
Faktúra č. 7221927111 dátum 04.01.2011     Predmet: odber zemného plynu Dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
Faktúra č. 2110100133  dátum 10.01.2011     Predmet: nepretržitá dodávka elektriny Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
Faktúra č. 2110100134  dátum 10.01.2011     Predmet: nepretržitá dodávka elektriny Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
Faktúra č. 01/11  dátum 24.01.2011     Predmet: zástava zvislá Dodávateľ: Reprezent – Raslavice
Faktúra č. 3101206391  dátum 24.01.2011     Predmet: vyúčtovanie dodávky silovej elektriny Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
Faktúra č. 20110001  dátum 25.01.2011     Predmet: materiál na OV Dodávateľ: Výp. tech. Barci, Dunajská Streda
Faktúra č. 11-0131 dátum 25.01.2011     Predmet: knihy na výuku SJL Dodávateľ: ENIGMA PUBLISHING s.r.o. Nitra
Faktúra č. 20114189  dátum 27.01.2011     Predmet: ochrana objektu s pomocou SRP Dodávateľ: Bezpečnostná služba – Slovakia s.r.o.
Faktúra č. 11010 dátum 25.01.2011 Predmet: školenie pracovníkov na obsluhu kotlovDodávateľ: Bagita- Revízna a lekt. sl. Kolárovo
Faktúra č. 0147/11  dátum 08.02.2011Predmet: refundácia telefónnych poplatkov Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Faktúra č. 0148/11  dátum 08.02.2011Predmet: refundácia telefónnych poplatkov Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Faktúra č. 110116  dátum 31.01.2011Predmet: stravné lístky Dodávateľ: František Tóth –LUNI JEDÁLEŇ, Lehnice
Faktúra č. 110201 dátum 25.02.2011Predmet: tonery Dodávateľ: CANTON s.r.o., Veľký Meder
Faktúra č. 2011/94  dátum 21.02.2011 Predmet: odvoz a uloženie Dodávateľ: Združ. podn. Gulázsi, Kráľ. Kračany
Faktúra č. 211093  dátum 22.02.2011Predmet: plošný inzerát Dodávateľ: FIERI s.r.o., Dunajská Streda
Faktúra č. 20110034 dátum 23.02.2011 Predmet: čistiace prostriedky Dodávateľ: CHEMSPOL  D-S, s.r.o., Dunajská Streda
Faktúra č. 1121101045  dátum 26.01.2011 Predmet: týždenník Vasárnap Dodávateľ: Petit Press, Dunajská Streda
Faktúra č. 2110201415 dátum 01.02.2011 Predmet: nepretržitá dodávka elektriny Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
Faktúra č. 2110201416 dátum 01.02.2011 Predmet: nepretržitá dodávka elektriny Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
Faktúra č. 2110201416 dátum 01.02.2011 Predmet: nepretržitá dodávka elektriny Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
Faktúra č. 2110303120   dátum 01.03.2011 Predmet: nepretržitá dodávka elektriny Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
Faktúra č. 2110303121   dátum 01.03.2011 Predmet: nepretržitá dodávka elektriny Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
Faktúra č. 2112202975  dátum 17.02.2011 Predmet: školské tlačivá Dodávateľ: ŠEVT a.s. , Bratislava
Faktúra č. 2112203197  dátum 21.02.2011 Predmet: školské tlačivá Dodávateľ: ŠEVT a.s. , Bratislava
Faktúra č. 2112203198  dátum 21.02.2011 Predmet: školské tlačivá Dodávateľ: ŠEVT a.s. , Bratislava
Faktúra č. 3110100301 dátum 15.02.2011 Predmet: nepretržitá dodávka elektriny Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
Faktúra č. 5100003546  dátum 01.02.2011 Predmet: nepretržitá dodávka plynu Dodávateľ: SPP, Bratislava
Zálohová faktúra č. 2011019  dátum 16.02.2011 Predmet: predplatné časopisu Strojárstvo Dodávateľ: MEDIA ST, Žilina
Zálohová faktúra č. 11111685  dátum 29.01.2011 Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA Dodávateľ: JurisDat-M. Medlen, Bratislava
Zálohová faktúra č. 73562/2011  dátum 03.01.2011 Predmet: publikácia „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ Dodávateľ: AJFA+AVIS s.r.o., Žilina
Zálohová faktúra č. 1112201496  dátum 11.02.2011 Predmet: školské tlačivá Dodávateľ: ŠEVT a.s. , Bratislava
Faktúra č. 20110308 dátum 09.03.2011Predmet: vyúčtovanie zaplatenej zálohy Dodávateľ: MEDIA ST, s.r.o. Žilina
Faktúra č. 20112012  dátum 10.02.2011Predmet: vodné, stočné Dodávateľ: Hydraulika DS s.r.o., Dunajská streda
Faktúra č. 20112024 dátum 11.03.2011Predmet: vodné, stočné Dodávateľ: Hydraulika DS s.r.o., Dunajská streda
Faktúra č. 20112160 dátum 28.01.2011Predmet: „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ Dodávateľ: Ajfa+Avis s.r.o., Žilina
Faktúra č. 033949701 dátum 01.02.2011 Predmet: poplatky za telefón Dodávateľ: Slovak Telecom a.s., Dunajská Streda
Faktúra č. 033950070 dátum 01.02.2011 Predmet: poplatky za telefón Dodávateľ: Slovak Telecom a.s., Dunajská Streda
Faktúra č. 040593096  dátum 01.03.2011Predmet: poplatky za telefón Dodávateľ: Slovak Telecom a.s., Dunajská Streda
Faktúra č. 040693311  dátum 01.03.2011Predmet: poplatky za telefón Dodávateľ: Slovak Telecom a.s., Dunajská Streda
Faktúra č. 2010/00262  dátum 02.02.2011Predmet: stravné lístky Dodávateľ: František Tóth –LUNI JEDÁLEŇ, Lehnice
Faktúra č. 2010/00267  dátum 08.02.2011Predmet: stravné lístky Dodávateľ: František Tóth –LUNI JEDÁLEŇ, Lehnice
Faktúra č. 2010/00283  dátum 01.03.2011Predmet: stravné lístky Dodávateľ: František Tóth –LUNI JEDÁLEŇ, Lehnice
Faktúra č. 2010/00288 dátum 07.03.2011Predmet: stravné lístky Dodávateľ: František Tóth –LUNI JEDÁLEŇ, Lehnice
Faktúra č. 2010/00291  dátum 10.03.2011Predmet: stravné lístky Dodávateľ: František Tóth –LUNI JEDÁLEŇ, Lehnice
Faktúra č. 2010/00292  dátum 10.03.2011 Predmet: stravné lístky Dodávateľ: František Tóth –LUNI JEDÁLEŇ, Lehnice
Faktúra č. 222000685   dátum 28.02.2011 Predmet: vodné, stočné Dodávateľ: ZSVAK Dunajská Streda
Faktúra č. 260001439   dátum 31.03.2011 Predmet: vodné, stočné Dodávateľ: ZSVAK Dunajská Streda
Faktúra č. 3011  dátum 07.04.2011 Predmet: preprava osôb Dodávateľ: Doprava Kálmán, Vydrany
Faktúra č. 011093  dátum 31.03.2011Predmet: služby BOZP 1.štvrťrok Dodávateľ: Mária Bíróová, Trhová Hradská
Faktúra č.011188  dátum 31.03.2011Predmet: služby BOZP  2.štvrťrokDodávateľ: Mária Bíroová, Trhová Hradská
Faktúra č. 24011 dátum 30.06.2011Predmet: preprava osôb Dodávateľ: Doprava Kálmán, Vydrany
Faktúra č.24311 dátum 07.03.2011 Predmet: refundácia telefónnych poplatkovDodávateľ: TSK Trnava
Faktúra č. 0338/11 dátum 08.04.2011 Predmet: refundácia telefónnych poplatkov Dodávateľ: TSK Trnava
Faktúra č. 043311  dátum 06.05.2011 Predmet: refundácia telefónnych poplatkov Dodávateľ: TSK Trnava
Faktúra č. 052811    dátum 07.06.2011 Predmet: refundácia telefónnych poplatkov Dodávateľ: TSK Trnava
Faktúra č. 110127 dátum 21.03.2011 Predmet: materiál na výuku OV Dodávateľ: INFO KURZ, Dunajská Streda
Faktúra č. 110128   dátum 21.03.2011 Predmet: materiál na výuku OV Dodávateľ: INFO KURZ Dunajská Streda
Faktúra č. 110129  dátum 21.03.2011 Predmet: materiál na výuku OV Dodávateľ: INFO KURZ Dunajská Streda
Faktúra č.  110270  dátum 22.06.2011 Predmet: materiál na výuku OV Dodávateľ: INFO KURZ Dunajská Streda
Faktúra č. 110310  dátum 18.03.2011 Predmet: tonery Dodávateľ: CANTON s.r.o. Veľký Meder
Faktúra č. 110400 dátum 15.04.2011 Predmet: tonery Dodávateľ: CANTON s.r.o. Veľký Meder
Faktúra č.110486  dátum 10.05.2011 Predmet: tonery Dodávateľ: CANTON s.r.o., Veľký Meder
Faktúra č.110636  dátum 15.06.2011 Predmet: tonery Dodávateľ: CANTON s.r.o. Veľký Meder
Faktúra č.  201105 dátum14.06.2011 Predmet: výrub a orezávanie stromov Dodávateľ: Tímea Székely Horná Potôň
Faktúra č. 0682011  dátum 31.03.2011 Predmet: služby BOZP Dodávateľ: Peter Lukács Firend, Kútniky
Faktúra č.1702011   dátum 30.06.2011 Predmet: služby PO Dodávateľ: Peter Lukács Firend, Kútniky
Faktúra č. 2011007  dátum 18.04.2011 Predmet: materiál pre OV Dodávateľ: Zoltán Horváth, Gabčíkovo
Faktúra č. 15042011 dátum15.04.2011 Predmet: dodanie kancelárskych potrieb Dodávateľ: Printex- Judita Hajdúová Dunajská Streda
Faktúra č.  20110005  dátum 21.03.2011 Predmet: nákup čistiacich potriebDod ávateľ: Silvia Dohoráková SZ Color, Dunajská Streda
Faktúra č. 20110084  dátum 30.03.2011 Predmet: nákup čistiacich potrieb Dodávateľ: Silvia Dohoráková SZ Color, Dunajská Streda
Faktúra č.20110153   dátum 30.05.2011 Predmet: nákup čistiacich potrieb Dodávateľ: Silvia Dohoráková SZ Color, Dunajská Streda
Faktúra č.20110180  dátum 28.06.2011 Predmet: nákup čistiacich potrieb Dodávateľ: Silvia Dohoráková SZ Color, Dunajská Streda
Faktúra č. 20111092  dátum 09.02.2011 Predmet: predplatné časopisu škola Dodávateľ: JURIS DAT Medlen, Bratislava
Faktúra č.  20111126  dátum 31.03.2011 Predmet: bezpečnostná služba Dodávateľ: BA Slovakia s.r.o., Bratislava
Faktúra č. 20111276  dátum 29.04.2011 Predmet: bezpečnostná služba Dodávateľ: BA Slovakia s.r.o., Bratislava
Faktúra č.20112029   dátum 31.03.2011 Predmet: vodné, stočné Dodávateľ: HYDRAULIKA DS s.r.o. Dunajská Streda
Faktúra č.20112029   dátum 31.03.2011 Predmet: vodné, stočné Dodávateľ: HYDRAULIKA DS s.r.o. Dunajská Streda
Faktúra č. 20112034  dátum 15.04.2011 Predmet: vodné, stočné Dodávateľ: HYDRAULIKA DS s.r.o. Dunajská Streda
Faktúra č.20112044  dátum 15.05.2011 Predmet: vodné, stočné Dodávateľ: HYDRAULIKA DS s.r.o. Dunajská Streda
Faktúra č.20112053  dátum 09.06.2011 Predmet: vodné, stočné Dodávateľ: HYDRAULIKA DS s.r.o. Dunajská Streda
Faktúra č.81003211  dátum 16.03.2011 Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla Dodávateľ: Wertheim , Dunajská streda
Faktúra č. 81005511 dátum 11.04.2011 Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla Dodávateľ: Wertheim , Dunajská streda
Faktúra č.110100333  dátum 29.04.2011 Predmet: materiál na OV Dodávateľ: Agropotreby K&B Dunajská Streda
Faktúra č.201000314  dátum 04.04.2011 Predmet: stravné lístky Dodávateľ: LUNI jedáleň, Dunajská Streda
Faktúra č.201000334  dátum03.05.2011 Predmet: stravné lístky Dodávateľ: LUNI jedáleň, Dunajská Streda
Faktúra č. 201000363  dátum 02.06.2011 Predmet: stravné lístky Dodávateľ: LUNI jedáleň, Dunajská Streda
Faktúra č. 201000365  dátum 06.06.2011 Predmet: stravné lístky Dodávateľ: František Tóth –LUNI jedáleň, Lehnice
Faktúra č.201103012  dátum 30.03.2011 Predmet: materiál na OV Dodávateľ: TV Servis Várady s.r.o., Dunajská Streda
Faktúra č.201105009   dátum 24.06.2011 Predmet: materiál na OV Dodávateľ: TV Servis Várady s.r.o., Dunajská Streda
Faktúra č. 201106013  dátum 29.05.2011 Predmet: materiál na OV Dodávateľ: TV Servis Várady s.r.o., Dunajská Streda
Faktúra č. 260010759 dátum 31.03.2011 Predmet: vodné, stočné Dodávateľ: ZsVs a.s. Dunajská Streda
Faktúra č. 260014396 dátum.30.04.2011 Predmet: vodné, stočné Dodávateľ: ZsVs a.s. Dunajská Streda
Faktúra č. 260017704 dátum 31.05.2011 Predmet: vodné, stočné Dodávateľ: ZsVs a.s. Dunajská Streda
Faktúra č.1123500567  dátum 30.04.2011 Predmet: inzercia Dodávateľ: Petit Press a.s , Bratislava
Faktúra č.2110404753  dátum 01.04.2011 Predmet: poplatky distribúciu elektriny Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o. Piešťany
Faktúra č. 2110505535  dátum 07.06.2011 Predmet: poplatky distribúciu elektriny Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o. Piešťany
Faktúra č. 2110505536 dátum 07.06.2011 Predmet: poplatky distribúciu elektriny Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o. Piešťany
Faktúra č. 2110607596  dátum 01.06.2011 Predmet: poplatky distribúciu elektriny Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o. Piešťany
Faktúra č. 2110607597  dátum 01.06.2011 Predmet: poplatky distribúciu elektriny Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o. Piešťany
Faktúra č.3110200644  dátum 11.03.2011 Predmet: dodávka silovej elektriny Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o., Piešťany
Faktúra č. 3110401470  dátum 10.05.2011 Predmet: dodávka silovej elektriny Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o., Piešťany
Faktúra č. 3110501924  dátum 09.06.2011 Predmet: dodávka silovej elektriny Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o., Piešťany
Faktúra č. 7163742848  dátum 01.06.2011 Predmet: dodávka plynu Dodávateľ: SPP Bratislava
Faktúra č. 7222041402 dátum 01.04.2011 Predmet: dodávka plynu Dodávateľ: SPP Bratislava
Faktúra č. 7443064702 dátum 24.03.2011 Predmet: vyúčtovanie plynu Dodávateľ: SPP Bratislava
Faktúra č. 21100404754  dátum 01.04.2011 Predmet: dodávka silovej elektriny Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o., Piešťany
Faktúra č. 04386590401011  dátum 01.04.2011 Predmet: telekomunikačné služby Dodávateľ: T Mobile Bratislava
Faktúra č. 04386590501018  dátum 01.04.2011 Predmet: telekomunikačné služby Dodávateľ: T Mobile Bratislav
Faktúra č. 04832416801010  dátum 01.05.2011 Predmet: telekomunikačné služby Dodávateľ: T Mobile Bratislava
Faktúra č. 04832417101010  dátum 01.05.2011 Predmet: telekomunikačné služby Dodávateľ: T Mobile Bratislava
Faktúra č. 05279587301014   dátum 01.05.2011 Predmet: telekomunikačné služby Dodávateľ: T Mobile Bratislava
Faktúra č.052279587901016   dátum 01.06.2011 Predmet: telekomunikačné služby Dodávateľ: T Mobile Bratislava
Faktúra č.DS20110012  dátum 13.06.2011 Predmet: čistiace prostriedky Dodávateľ: Silvia Dohoráková-SZ Color,Dolný Štál
Zálohová faktúra č. 1112204379 dátum 07.06.2011 Predmet: školské tlačivá Dodávateľ: ŠEVT a.s. Banská Bystrica
Zálohová faktúra č. 1122400247 dátum 20.04.2011 Predmet: inzerát v Új Szó Dodávateľ: Petit press,a.s. Bratislava
Faktúra č. 623/2011  dátum 07.07.2011 Predmet: refundácia telefónnych poplatkov Dodávateľ: TSK Trnava
Faktúra č. 260024994  dátum 24.06.2011 Predmet: vodné, stočné Dodávateľ: Západoslov.vod. spol. Dun.Streda
Faktúra č.3110602254  dátum 11.07.2011 Predmet: dodanie silovej elektriny Dodávateľ: MAGNA e.a. s.r.o., Piešťany
Faktúra č. 05757082101013 dátum 01.07.2011 Predmet: telefónne poplatky Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava
Faktúra č.05757082501011 dátum 01.07.2011 Predmet: telefónne poplatky Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava
Faktúra č. 201100492   dátum: 02.11.201 Predmet: stravné lístky Dodávateľ:František Tóth – LUNI JEDÁLEŇ, Lehnice
Faktúra č. 7212277074   dátum: 01.10.2011 Predmet: dodávka plynu Dodávateľ:SPP a.s., Bratislava
Faktúra č. 201100463   dátum: 04.10.2011 Predmet: stravné lístky Dodávateľ:František Tóth – LUNI JEDÁLEŇ, Lehnice
Faktúra č. 201100435   dátum: 05.09.2011 Predmet: stravné lístky Dodávateľ:František Tóth – LUNI JEDÁLEŇ, Lehnice
Faktúra č. 201100522   dátum: 06.12.2011 Predmet: stravné lístky Dodávateľ:František Tóth – LUNI JEDÁLEŇ, Lehnice
Faktúra č. 7212313944   dátum: 01.11.2011 Predmet: dodávka plynu Dodávateľ:SPP a.s. Bratislava